.:: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Laboratorium techniki cyfrowej i mikroprocesorowej ::.

Zespół Placowek Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Laboratorium techniki cyfrowej i mikroprocesorowej

 

Pracownia przeznaczona do realizacji tematów zawiązanych z techniką cyfrową i mikroprocesorową, w której zajęcia odbywają się dla uczniów i słuchaczy szkół w zawodach:

 • elektrycznym,
 • elektronicznym,
 • informatycznym,
 • mechatronicznym.

 

Na wyposażeniu pracowni znajdują się między innymi:

 • zestawy do badania układów cyfrowych wykonanych w technologii TTL,
 • dydaktyczne systemy mikroprocesorowe DSM-51,
 • zestawy uruchomieniowe dla mikrokontrolerów AT-89C2051,
 • zestaw przyrządów pomiarowych,
 • oscyloskopy cyfrowe,
 • generatory.

 

 

Oprócz możliwości realizowania ćwiczeń z wykorzystaniem układów rzeczywistych uczeń ma możliwość ich wirtualnego konstruowania i badania przy pomocy bogatej bazy programów symulacyjnych takich jak:

 • CircuitMaker Student Version – program do budowania i testowania układów analogowych i cyfrowych,
 • Crocodile Technology 410 – program umożliwiający budowanie i testowanie układów analogowych cyfrowych i mikroprocesorowych, jak również tworzenia struktur algorytmicznych,
 • Bascom , Bascom AVR – oprogramowanie do tworzenia, testowania, symulacji programów dla mikrokontrolerów jednoukładowych Atmela,
 • oprogramowanie systemu dydaktycznego DSM-51 z makroasemblerem mikrokontrolera 8051, umożliwiające uruchomienie i monitorowanie programów w systemie DSM.