.:: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Kurs „Lutowanie THT, SMD, BGA” ::.

Zespół Placowek Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Kurs „Lutowanie THT, SMD, BGA”

Cele kursu:
Celem kursy jest praktyczne nauczenie demontowania, montowania elementów lutowanych w różnych technikach montażu.
Po ukończeniu kursu uczeń będzie posiadał wiedzę dotyczącą zasad wykonywania lutowania elementów przewlekanych, powierzchniowych oraz BGA. Zostanie również zapoznany z budową i zasadą działania urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcji płyt PCB.
Uczeń nabędzie umiejętności doboru urządzeń i narzędzi niezbędnych w procesie wykonywania i naprawiania urządzeń elektronicznych.
Program kursu:
• Zasady BHP przy lutowaniu.
• Zasada lutowania THT
• Montaż i demontaż elementów
• Zasada lutowania SMD.
• Montaż i demontaż elementów
• Lutowanie falą.
• Zasada lutowania BGA
• Montaż i demontaż elementów
• Montaż i demontaż elementów BGA.
• Wykonywanie modułu lampki LED za pomocą ręcznej lutownicy.
• Wykonywanie modułu lampki LED za pomocą lutownicy BGA.

Forma sprawdzanych efektów:
Pozytywnie zweryfikowany samodzielny montaż urządzeń elektronicznych.