.:: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Kurs „Zastosowanie sterowników PLC w sterowaniu procesami przemysłowymi” ::.

Zespół Placowek Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Kurs „Zastosowanie sterowników PLC w sterowaniu procesami przemysłowymi”

Cele kursu:
Celem kursu jest praktyczne przygotowanie uczniów do projektowania, programowania, montażu i konfiguracji układów sterowania elektropneumatycznego z wykorzystaniem algorytmów zaimplementowanych w sterowniku logicznym PLC S7-1200 firmy Siemens.
Po ukończeniu kursu uczeń będzie posiadał wiedzę dotyczącą cech i zasad działania układów elektropneumatycznych sterowanych z wykorzystaniem sterownika PLC oraz zasad ich projektowania. Zostanie zapoznany również z budową i zasadą działania urządzeń wchodzących w skład układów sterowania wykorzystanych podczas kursu.
Uczeń nabędzie umiejętności programowania sterownika PLC w stopniu umożliwiającym optymalne sterowanie układem elektropneumatycznym. Będzie potrafił dobrać urządzenia i zaprojektować układ elektropneumatyczny.

Program kursu:
1. Instalacja i deinstalacja CPU S7-1200 oraz wskazówki dotyczące połączeń.
2. Konfiguracja parametrów startowych.
3. Zarządzanie pamięcią i ochrona hasłem.
4. Przechowywanie danych, obszary pamięci i adresowanie.
5. Nowy projekt i konfiguracja sprzętowa sterownika S7-1200
6. Nazwy symboliczne, tagi oraz komentarze w programie
7. Identyfikacja błędów użytkownika
8. Podstawowe i rozszerzone instrukcje programowania
9. Budowa i zasada działania czujników oraz elementów układu elektropneumatycznego.
10. Zasady projektowania układów sterowania.
11. Montaż i konfiguracja układów elektropneumatycznych – ćwiczenia praktyczne
12. Programowanie z wykorzystaniem instrukcji rozszerzonych gotowego układu pneumatycznego.
13. Projektowanie i montaż własnych układów mechatronicznych sterowanych przy pomocy algorytmu zaimplementowanego ze sterownika PLC.

Forma sprawdzanych efektów:
Pozytywnie zweryfikowany samodzielnie wykonany przez ucznia układ sterowania.