.:: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Kurs „Systemy alarmowe i kontroli dostępu” ::.

Zespół Placowek Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Kurs „Systemy alarmowe i kontroli dostępu”

Cele kursu:

Celem kursy jest praktyczne przygotowanie uczniów do instalowania i programowania systemów alarmowych i kontroli dostępu na bazie urządzeń firmy Satel.

Po ukończeniu kursu uczeń będzie posiadał wiedzę dotyczącą cech i zasad działania systemów alarmowych oraz zasad ich projektowania. Zostanie również zapoznany z budową i zasadą działania urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego i kontroli dostępu  oraz ich integracją.

Uczeń nabędzie umiejętności programowania systemów, sterowania lokalnego i zdalnego oraz wizualizacji ich działania. Będzie potrafił dobrać urządzenia, wycenić instalację i zaprojektować system kontroli dostępu i zabezpieczeń.

 

Program kursu:

Charakterystyka zasady działania systemów alarmowych.

Podstawy projektowania systemów alarmowych.

Zapoznanie z centralą Integra 24.

Zapoznanie z urządzeniami współpracującymi z centralą.

Podłączenie i konfiguracja czujek, manipulatora i sygnalizatora.

Zajęcia praktyczne związane centralą i z modułami współpracującymi.

Przewodowe ekspandery wejść i wyjść.

Moduły bezprzewodowe.

Wizualizacja stanów systemu alarmowego.

Ćwiczenia praktyczne z programowania central.

Funkcje logiczne w INTEGRZE. Realizacja mechanizmów automatyki domowej.

Zdalne zarządzanie i sterowanie systemem za pośrednictwem modułu ETHM-1.

Zajęcia praktyczne związane z możliwościami komunikacyjnymi.

Teoretyczne i praktyczne zajęcia z zakresu powiadamiania i monitorowania.

Programowanie manipulatora z ekranem dotykowym.

 

Forma sprawdzanych efektów:

Pozytywnie zweryfikowany samodzielnie wykonany przez ucznia system instalacji alarmowej.