.:: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Kurs „Spawanie blach i rur metodą MAG 135” ::.

Zespół Placowek Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Kurs „Spawanie blach i rur metodą MAG 135”

Cele kursu:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych w różnych metodach i zakresach spawania.
Zdobyte wiadomości:
• Po ukończeniu kursu uczestnik zna zasady obsługi sprzętu spawalniczego.
• Zna zasady doboru odpowiedniej metody spawania w zależności od warunków jak również od rodzaju materiału spawanego.
Uzyskane umiejętności:
• Po ukończeniu kursu uczestnik samodzielnie wykonuje prace spawalnicze w różnych pozycjach w zależności od metody spawania w jakich posiada kwalifikacje.
Wymagania od kandydata:
• Ukończone 18 lat.
• Wykształcenie co najmniej podstawowe lub gimnazjalne.
• Zaświadczenie lekarskie o możliwości uczestnictwa w kursie.
Sposób weryfikacja umiejętności:
• Egzamin teoretyczny
• Egzamin praktyczny
Program kursu:
• Zajęcia teoretyczne 25 godz.
• Zajęcia praktyczne 90 godz.
• Egzamin praktyczny i teoretyczny 5 godz.