.:: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Kurs projektowania i wykonywania PCB ::.

Zespół Placowek Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Kurs projektowania i wykonywania PCB

Cele kursu:
Celem kursy jest praktyczne przygotowanie uczniów do projektowania i wykonywania obwodów drukowanych.
Po ukończeniu kursu uczeń będzie posiadał wiedzę dotyczącą zasad wykonywania obwodów drukowanych oraz zasad ich projektowania. Zostanie również zapoznany z budową i zasadą działania urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcji płyt PCB.
Uczeń nabędzie umiejętności zaprojektowania i wykonania laminatu pod konkretny projekt urządzenia elektronicznego.

Program kursu:

Zapoznanie z programem Dip Trace.
Panel Schematic oraz PCB.
Projektowanie nowego elementu oraz obudowy.
Projekt płytki lampki LED oraz stopnia PWM.
Projekt modułu demodulatora FM.
Wykonywanie obwodów drukowanych metodą termo- transferową.

Forma sprawdzanych efektów:
Pozytywnie zweryfikowany samodzielnie zaprojektowane i wykonane przez ucznia urządzenie elektroniczne.