.:: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Kurs projektowania i montażu instalacji pomp ciepła ::.

Zespół Placowek Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Kurs projektowania i montażu instalacji pomp ciepła

Cele kursu:
Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej przy doborze i montażu instalacji pomp ciepła CO i CWU . Po ukończeniu kursu uczeń będzie posiadał wiedzę niezbędną do prawidłowego zaprojektowania instalacji pomp ciepła oraz do jej prawidłowego montażu, a także będzie potrafił posługiwać się narzędziami niezbędnymi do montażu instalacji.
Program kursu:
Budowa i rodzaje pomp ciepła dla ogrzewania budynków PCCO i CWU.
Warunki i możliwości zabudowy pomp ciepła PCCO i CWU.
Osprzęt dla układów z pompami ciepła PCCO i CWU.
Aspekty właściwego doboru pomp ciepła PCCO i CWU.
Zajęcia praktyczne – montaż i uruchomienie pompy ciepła PCCO i CWU.
Zajęcia praktyczne – montaż i uruchomienie pompy ciepła.
Jakich błędów unikać…
Forma sprawdzanych efektów:
Pozytywnie zweryfikowany, samodzielnie wykonany przez ucznia montaż.