.:: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Kurs projektowania i montażu instalacji kolektorów słonecznych ::.

Zespół Placowek Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Kurs projektowania i montażu instalacji kolektorów słonecznych

Cele kursu:
Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej przy doborze i montażu instalacji słonecznych . Po ukończeniu kursu uczeń będzie posiadał wiedzę niezbędną do prawidłowego zaprojektowania instalacji solarnej oraz do jej prawidłowego montażu, a także będzie potrafił posługiwać się narzędziami niezbędnymi do montażu instalacji.
Program kursu:
Budowa i rodzaje typów kolektorów słonecznych,.
Kryteria wyboru typu kolektora słonecznego.
Warunki i możliwości zabudowy kolektorów słonecznych.
Komponenty instalacji solarnej.
Aspekty właściwego doboru instalacji solarnych.
Zajęcia praktyczne – sterowniki instalacji solarnych.
Zajęcia praktyczne – montaż i uruchomienie instalacji solarnej.
Jakich błędów unikać…
Forma sprawdzanych efektów:
Pozytywnie zweryfikowany, samodzielnie wykonany przez ucznia montaż.