.:: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Kurs „Programowanie sterowników mikroprocesorowych” ::.

Zespół Placowek Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Kurs „Programowanie sterowników mikroprocesorowych”

Cele kursu:

Celem kursu jest praktyczne przygotowanie uczniów do projektowania i programowaniem sterowników mikroprocesorowych mających zastosowanie w automatyce i robotyce.
Po ukończeniu kursu uczeń będzie miał wiedzę i umiejętności związane ze sposobem programowania mikrokontrolerów AVR, sterowaniem portami mikrokontrolera, podłączeniem układów sensorycznych oraz elementów wykonawczych do sterownika, komunikacją przewodową i bezprzewodową układu sterownika mikroprocesorowego z komputerem PC, tabletem lub smartfonem.
Program kursu:
W ramach kursu zostaną uczeń zaprojektuje i zaprogramuje następujące układy sterowników mikroprocesorowych:
• Układ sensora cyfrowego i analogowego,
• Układ sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu,
• Układ sterownika pracy silnika prądu stałego,
• Układ sterownika pracy silnika krokowego.
• Układ sterownika pracy serwomechanizmu.
• Układ sterownika bezprzewodowy Bluetooth oraz Wi-fi,

Efektem końcowym kursu będzie wykonanie i zaprogramowanie układu robota mobilnego, sterowanego bezprzewodowo, wyposażonego w układ sensoryczny oraz napędowy.

Forma sprawdzanych efektów:
Pozytywnie zweryfikowany samodzielnie wykonany przez ucznia sterownik robota mobilnego.