.:: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Kurs „Programowanie i sterowanie urz. elektronicznymi z wykorzystaniem Raspberry PI „ ::.

Zespół Placowek Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Kurs „Programowanie i sterowanie urz. elektronicznymi z wykorzystaniem Raspberry PI „

Cele kursu:
Celem kursy jest praktyczne przygotowanie uczniów do zestawiania prostych układów elektronicznych sterowanych za pomocą komputera. W ramach kursu uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę w zakresie programowania i elektroniki oraz sterowania z poziomu przeglądarki WWW lub za pomocą smartfona. Połączenie wiedzy informatycznej z teorią prostych układów elektronicznych.

Program kursu:
Wprowadzenie do obsługi systemu Linux, Instalacja systemu,
Metody aktualizacji systemu i instalacji dodatkowego oprogramowania.
Konfiguracja protokołów sieciowych SSH, VNC , Samba.
Podłączanie układów elektronicznych , podstawy elektroniki i elektrotechniki, uruchamianie i obsługa podstawowych czujników elektronicznych.
Kompilacja programów na język maszynowy
Programowanie czujników elektronicznych – programowanie graficzne , programowanie w języku Python, C , PHP.

Forma sprawdzanych efektów:
Pozytywnie zweryfikowany samodzielnie wykonany przez ucznia układ elektroniczny sterowany za pomocą Raspberry Pi.