.:: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Kurs „Podstawy Projektowania w Programie AutoCAD” ::.

Zespół Placowek Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Kurs „Podstawy Projektowania w Programie AutoCAD”

Cele kursu:

Celem kursy zapoznanie uczniów ze sposobem tworzenia i edycji obiektów dwu wymiarowych z wykorzystaniem programu AutoCAD oraz podstawami komputerowego wspomagania projektowania przy tworzeniu dokumentacji technicznej. Po ukończeniu kursu uczeń będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi programu AutoCAD. Będzie umiał wykorzystywać oprogramowanie AutoCAD do tworzenia dokumentacji technicznej. Będzie potrafił rysować i edytować obiekty 2D.

Program kursu:

Podstawy obsługi programu – przygotowanie środowiska pracy. Szablony. Warstwy. Nawigacja po rysunku Współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe Polecenia rysunkowe: linia polilinia okrąg, łuk elipsa, splajn, tworzenie i wykorzystanie punktów. Metody wyboru obiektów. Polecenia edycyjne: przesuń, kopiuj, lustro odsuń, skala, rozciągnij, lustro, fazuj, zaokrąglij, utnij wydłuż, przedłuż. Definiowanie szyków. Właściwości obiektów modyfikacja właściwości. Opis rysunku: teksty jednowierszowe; tworzenie i modyfikacja styli tekstowych; podstawy tekstów wielowierszowych; edycja tekstów; wyrównywanie wstawianych i modyfikowanych tekstów; znaki specjalne i ich kody; obiekty tekstowe a skala wydruku. Wymiarowanie. Kreskowanie. Przygotowanie środowiska wydruku. Wybór urządzenia drukującego i formatu strony; ustawienia obszaru wydruku; skala standardowa i skala użytkownika; wprowadzenie do styli wydruku. Definiowanie i wykorzystywania bloków rysunkowych.

Forma sprawdzanych efektów:
Samodzielne wykonanie rysunku 2Dw programie. Egzamin z zakresu ECDL-CAD (moduł S8)