.:: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Kurs „Okablowanie strukturalne i tworzenie sieci teletechnicznych” ::.

Zespół Placowek Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Kurs „Okablowanie strukturalne i tworzenie sieci teletechnicznych”

Cele kursu:
Celem kursy jest praktyczne przygotowanie uczniów do wykonania okablowania strukturalnego budynku ,wykonania testów oraz lokalizacji i usunięcia usterek.
Po ukończeniu kursu uczeń będzie posiadał wiedzę dotyczącą norm i zaleceń stosowanych przy budowie okablowania strukturalnego, zasilania systemów teleinformatycznych oraz projektowania i diagnozowania sieci.
Uczeń nabędzie umiejętności budowania tras kablowych, układania i terminowania kabli, montowania gniazd, krosownic i szaf dystrybucyjnych. Lokalizowania i usuwania usterek, doboru systemu zasilania, ekranowania i uziemiania.

Program kursu:
Charakterystyka okablowania strukturalnego.
Kategorie oraz normy i zalecenia stosowane w okablowaniu strukturalnym.
Dobór narzędzi i przyrządów.
Terminowanie kabli UTP ,FTP ,STP.
Trasowanie i montaż kanałów komunikacyjnych.
Układanie kabli i terminowanie w gniazdkach i łączówkach.
Montaż szaf dystrybucyjnych z wyposażeniem.
Zasilanie, ekranowanie i uziemianie instalacji teleinformatycznej.
Testowanie wykonanego okablowania.
Usuwanie usterek.

Forma sprawdzanych efektów:
Pozytywnie zweryfikowany samodzielnie wykonany przez ucznia system instalacji teleinformatycznej.