.:: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: KURS „Nowoczesne instalacje elektryczne” ::.

Zespół Placowek Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

KURS „Nowoczesne instalacje elektryczne”

Cele kursu:
Celem kursy jest praktyczne przygotowanie uczniów do projektowania nowoczesnych instalacji elektrycznych na bazie sprzętu firmy F&F, Legrand, Schneider i innych.
Po ukończeniu kursu uczeń będzie posiadał wiedzę dotyczącą cech i zasad działania elementów instalacji elektrycznych zgodnie z wymaganymi przepisami oraz zasadami ich projektowania.
Uczeń nabędzie umiejętności wykonywania instalacji elektrycznych według nowych standardów, doboru urządzeń składowych instalacji i ich montażu, projektowania oraz wyceny skalowalnego systemu dostosowanego do potrzeb odbiorcy.

Program kursu:
Charakterystyka nowoczesnych rozwiązań instalacji elektrycznych.
Podstawy projektowania instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi normami.
Zapoznanie z przykładowym osprzętem będącym podstawą nowoczesnych rozwiązań instalacji elektrycznej.
Zapoznanie z rozwiązaniami zwiększającym skalowalność instalacji elektrycznej.
Podłączenie i konfiguracja elementów instalacji elektrycznej.
Przykłady instalacji sterowanych przewodowo i bezprzewodowo.
Zajęcia praktyczne związane z montażem okablowania i osprzętu instalatorskiego.

Forma sprawdzanych efektów:
Pozytywnie zweryfikowany samodzielnie wykonany przez ucznia system instalacji elektrycznej.