.:: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Kurs montażu ogrzewania podłogowego, ściennego oraz sufitowego ::.

Zespół Placowek Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Kurs montażu ogrzewania podłogowego, ściennego oraz sufitowego

Cele kursu:
Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej przy doborze i montażu ogrzewania podłogowego, ściennego oraz sufitowego. Po ukończeniu kursu uczeń będzie posiadał wiedzę niezbędną do prawidłowego zaprojektowania instalacji ogrzewania podłogowego, ściennego lub sufitowego oraz do jej prawidłowego montażu, a także będzie potrafił posługiwać się narzędziami niezbędnymi do montażu instalacji.
Program kursu:
Typy ogrzewania budynków.
Warunki i możliwości ogrzewania budynków.
Przygotowanie podłoża pod ogrzewanie
Osprzęt dla układów ogrzewania budynków.
Aspekty właściwego doboru typu ogrzewania budynków.
Zajęcia praktyczne – montaż i uruchomienie ogrzewania budynku.
Jakich błędów unikać…
Forma sprawdzanych efektów:
Pozytywnie zweryfikowany, samodzielnie wykonany przez ucznia montaż.