.:: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Kurs montażu i uruchomienia elektrowni on-grid. ::.

Zespół Placowek Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Kurs montażu i uruchomienia elektrowni on-grid.

Cele kursu:
Celem kursy jest praktyczne przygotowanie uczniów do instalowania i do uruchamiania elektrowni fotowoltaicznej.
Po ukończeniu kursu uczeń będzie posiadał wiedzę dotyczącą cech i zasad wykonywania, uruchamiania elektrowni fotowoltaicznych oraz zasad ich projektowania. Zostanie również zapoznany z budową i zasadą działania urządzeń wchodzących w skład systemu on i off-grid.
Uczeń nabędzie umiejętności programowania lokalnego oraz zdalnego inwertera PV. Będzie potrafił dobrać urządzenia, wycenić instalację i zaprojektować system fotowoltaiczny.

Program kursu:
1 Rodzaje paneli. Omówienie budowy i cech.Parametry. Badanie ogniwa fotowoltaicznego. Wykresy. Wyznaczanie punktu mocy maksymalnej.
2 Dobór przewodów. Dobór elementów instalacji odgromowej. Dobór zabezpieczeń nadnapięciowych.
3 Projektowanie elektrowni off –grid oraz on-grid. Rysowanie schematów w programie PC schematic
4 Montaż elektrowni off-grid.
5 Montaż elektrowni on-grid..
6 Inwerter jako urządzenie sieciowe. Adresowanie IP.

Forma sprawdzanych efektów:
Pozytywnie zweryfikowany samodzielnie wykonany przez ucznia system instalacji on-grid oraz off-grid.