.:: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: KURS „Inteligentne instalacje budynkowe” ::.

Zespół Placowek Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

KURS „Inteligentne instalacje budynkowe”

Cele kursu:
Celem kursy jest praktyczne przygotowanie uczniów do projektowania instalacji elektrycznych w standardzie KNX na bazie sprzętu firmy F&F.
Po ukończeniu kursu uczeń będzie posiadał wiedzę dotyczącą cech i zasad działania elementów instalacji elektrycznych posiadających funkcjonalność automatyki budynkowej, integracji poszczególnych elementów oraz ich konfiguracji.
Uczeń nabędzie umiejętności wykonywania instalacji elektrycznych dostosowanych do standardów KNX, doboru urządzeń składowych instalacji, ich montażu, projektowania oraz wyceny systemu dostosowanego do potrzeb odbiorcy z możliwością ich rozbudowy lub jako produkt finalny.

Program kursu:
Charakterystyka nowoczesnych rozwiązań instalacji elektrycznych.
Podstawy projektowania instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi normami.
Zapoznanie z przykładowym osprzętem będącym podstawą standardu KNX.
Zapoznanie z rozwiązaniami zwiększającym możliwości rozbudowy systemu KNX.
Podłączenie i konfiguracja „inteligentnych” elementów instalacji elektrycznej.
Przykłady instalacji sterowanych przewodowo i bezprzewodowo.
Przykłady integracji tradycyjnej instalacji elektrycznej z urządzeniami KNX.
Zajęcia praktyczne związane z montażem okablowania i osprzętu w systemie KNX.

Forma sprawdzanych efektów:
Pozytywnie zweryfikowany samodzielnie wykonany i skonfigurowany przez ucznia system „inteligentnej instalacji elektrycznej”.