.:: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Harmonogram ODiDZ ::.

Zespół Placowek Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Harmonogram ODiDZ

Zajęcia w ramach 4-tygodniowych turnusów dokształcania młodocianych w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, operator obrabiarek skrawających oraz monter sieci i instalacji sanitarnych rozpoczną się w dniu 11.02.2019 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:

mechanik pojazdów samochodowych , stopień I – godz. 09:40, sala 16
ślusarz , stopień III – godz. 09:40, sala 11
operator obrabiarek skrawających, stopień III – godz. 9:40, sala 11
monter sieci i instalacji sanitarnych, stopień III – godz. 8:00, sala 6

Uczniowie są przyjmowani na podstawie skierowania ze szkoły. Prosimy uczniów o punktualność.