.:: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Harmonogram ODiDZ ::.

Zespół Placowek Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Harmonogram ODiDZ

Zajęcia w ramach 4-tygodniowych turnusów dokształcania młodocianych w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik oraz monter sieci i instalacji sanitarnych rozpoczną się w dniu 24.04.2019 r. tj w środę zgodnie z poniższym harmonogramem:

mechanik pojazdów samochodowych , stopień I – godz. 7.10, sala 29
elektryk , stopień I – godz. 7.10, sala 11
elektromechanik, stopień I – godz. 10.35, sala 11
monter sieci i instalacji sanitarnych, stopień I – godz. 7.10, sala 6

Uczniowie są przyjmowani na podstawie skierowania ze szkoły. Prosimy uczniów o punktualność