.:: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Harmonogram egzaminów zawodowych ::.

Zespół Placowek Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Harmonogram egzaminów zawodowych

Harmonogramy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie sesja:

Styczeń-luty 2019r.

Kwalifikacja E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

Klasa 3E TZ ZSEM Nowy Sącz 11.01.-12.01.2019r.
Klasa 3M TZ ZSEM Nowy Sącz 14.01.-15.01.2019r.
Klasa 3m TZ ZSS Nowy Sącz 16.01.-17.01.2019r.

Kwalifikacja E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Klasa 4E TZ ZSEM Nowy Sącz 15.01.2019r.
Klasa 4M TZ ZSEM Nowy Sącz 15.01.-16.01.2019r.
Klasa 4m TZ ZSS Nowy Sącz 16.01.-17.01.2019r.
Informacje na temat dodatkowego wyposażenia, które zdający powinien zabrać na egzamin,
opublikujemy po otrzymaniu informacji z CKE.

Kwalifikacja E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych.

Klasa 4A TZ ZS-4 Nowy Sącz 11.01.2019r.

Kwalifikacja E.20 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

Klasa 4G TZ ZSEM Nowy Sącz 09.01.2019r.
Informacje na temat dodatkowego wyposażenia, które zdający powinien zabrać na egzamin,
opublikujemy po otrzymaniu informacji z CKE.

Kwalifikacja E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

Klasa 3F TZ ZSEM Nowy Sącz 11.01.-16.01.2019r.
Klasa 3z ZSZ ZSEM Nowy Sącz 12.01.-15.01.2019r.