.:: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Staże 2018 ::.

Zespół Placowek Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Staże 2018

Ogłoszenie o rekrutacji na staże zawodowe dla uczniów (ETAP 2)

  kształcących się w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego
i Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych i Zespole Szkół nr 4

w ramach projektu pn.

 „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno – elektronicznej

jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy”

 

 

Miasto Nowy Sącz- Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na

staże zawodowe dla uczniów w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno – elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Więcej informacji TUTAJ

Formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ