.:: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Podziękowania dla firmy FAKRO ::.

Zespół Placowek Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Podziękowania dla firmy FAKRO

14. maja 2019 r. firma Fakro nieodpłatnie udostępniła naszej Placówce zautomatyzowane okno dachowe dla celów dydaktycznych. Nasi uczniowie realizują szereg ćwiczeń i projektów związanych z automatyką w oparciu o systemy Satel, F&F, Siemens, Festo, jednak ciągle brakowało nam rzeczywistych elementów wykonawczych. Udostępnione zautomatyzowane okno dachowe pozwoli poszerzyć tematykę zadań praktycznych o integrację różnych systemów sterowania, w tym o sterowanie w koncepcji Internetu Rzeczy. Dzięki temu uczniowie już mogą projektować i wykonywać zintegrowany system sterowania otwarciem okna oraz sterowania żaluzją wewnętrzną i zewnętrzną. Włączenie w system dodatkowych czujników (deszczu, prędkości wiatru, dymu) pozwoli z kolei na realizację ćwiczeń z zakresu inteligentnego bezpiecznego budynku. Ponadto, możliwym stało się włączenie sterowanego okna w systemy kontroli dostępu wraz z wizualizacją stanu i sterowaniem za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Tak szeroki wachlarz dodatkowych możliwości edukacyjnych pozwoli na uatrakcyjnienie kształcenia w zakresie instalacji i  eksploatacji urządzeń elektronicznych, w szczególności dla uczniów branży elektryczno-elektronicznej oraz budowlanej.

Dziękujemy firmie Fakro S.A. za wspieranie działalności dydaktycznej ZPKZ.