.:: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Informacja dotycząca rekrutacji na kursy i szkolenia. ::.

Zespół Placowek Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Informacja dotycząca rekrutacji na kursy i szkolenia.

Witam serdecznie

Dziękuję za zainteresowanie i wypełnienie zgłoszenia na kursy.

Następnym krokiem jest wydrukowanie, wypełnienie i koniecznie podpisanie dokumentów rekrutacyjnych. Warunkiem zakwalifikowania się na kurs jest złożony komplet dokumentów (braki spowodują opóźnienia w rekrutacji). Dokumenty są dostępne na stronie http://www.ckp-ns.edu.pl w zakładce O ZPKZ >> Projekty. Szybkie rozpoczęcie kursów jest uzależnione od złożenia kompletu dokumentów.
Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu ZPKZ w Nowym Sączu. Złożenie dokumentów (średnia ocen wg załącznika 4) jest podstawą do sporządzenia list rankingowych. W pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowani ci uczniowie którzy uzyskali wyższą średnią ocen. Pozostali znajdą się na listach rezerwowych i będą mogli uczestniczyć w kolejnych edycjach.