.:: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Doradztwo zawodowe – warsztaty ::.

Zespół Placowek Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Doradztwo zawodowe – warsztaty

Warsztaty Lean Management
W dniu 22 listopada 2018 r. uczniowie 8 klasy Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z doradztwa zawodowego, w ramach których wzięli udział w grze symulacyjnej z zakresu Lean Management. Celem gry było zaangażowanie uczniów w organizację fabryki, która ma zapewnić terminowe dostawy i brak błędów w wyrobie dostarczonym klientowi oraz wysoki zysk. Uczniowie, wcielili się w rolę uczestników procesu produkcyjnego tj: dyrektora, klienta, magazyniera, operatorów, dostawcy. Po każdej rozegranej rundzie omawiali wyniki oraz definiowali napotykane problemy.
Udział w warsztatach z grą symulacyjną jest wprowadzeniem w świat rzeczywistych problemów i zadań zawodowych ludzi dorosłych, wskazuje inne punkty widzenia, kreuje wartości uniwersalne takie jak szacunek dla innej osoby, współpraca i zaangażowanie.
Ósmoklasiści chętnie zgłaszali pomysły i podejmowali samodzielne decyzje usprawniające procesy. Potem obserwowali konsekwencje zastosowania poznanych metod i wdrożenia własnych pomysłów.
Taka forma zajęć stanowi innowację edukacyjną w doradztwie zawodowym wpływającą na rozwój umiejętności pracy zespołowej oraz świadomości roli członków grupy we wspólnym dążeniu do celu. Wierzymy, że zaangażowanie uczniów przyczyniło się do: kształtowania relacji w pracy zespołowej, rozwoju umiejętności planowania i organizacji pracy własnej oraz zespołu, a także rozpoznania własnych talentów i poszerzenia zainteresowań zawodowych uczniów.