ZPKZ

Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
O firmie

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Z powodu problemów technicznych strona nie jest w 100% zaktualizowana.
Serdecznie przepraszamy za utrudnienia. Pracujemy nad nową stroną bardziej przyjazną dla odbiorcy.

Tymczasem prosimy w razie wątpliwości o kontakt e-mailowy lub telefonicznyKim jesteśmy

Print

Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego (dawniej Centrum Kształcenia Praktycznego)

Mapka dojazdu

Jesteśmy publiczną placówką edukacyjną w której skład wchodzi:

 • Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)
 • Ośrodek Doskonalenia i Dokształcenia Zawodowego (ODiDZ)

Realizujemy kształcenie zawodowe głównie dla uczniów i słuchaczy szkół z terenu powiatu grodzkiego Nowy Sącz, nowosądeckiego powiatu ziemskiego, a także powiatów ościennych, limanowskiego, gorlickiego. Na rynku edukacyjnym istniejemy od 1996r. najpierw jako CKP a od wrześnie 2007r jako ZPKZ.

Nasi klienci:

Kształcenie w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego Centrum Kształcenia Praktycznego odbywa się na kilku poziomach:

 • kształcenia młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, jak również szkół policealnych),
 • kształcenia pracowników młodocianych (kursy zawodowe w ramach Ośrodka Dokształcania i Doskonalenie Zawodowego),
 • kształcenia dorosłych w ramach organizowanych kursów.

Formy realizowanych zajęć:

 • Kształcenia modułowe
 • Zajęcia specjalistyczne i specjalizujące w klasach technikum
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyki zawodowe
 • Kursy w zakresie zdobywania określonych kompetencji zawodowych
 • Kursy kwalifikacyjne dla młodzieży i dorosłych

Obszary kształcenia:

 • Elektronika i Elektrotechnika
 • Mechanika
 • Mechatronika
 • Informatyka
 • Komputerowe wspomagania projektowania CAD
 • Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM CNC
 • Spawalnictwo

Jakie kwalifikacje mogą osiągnąć uczniowie

Uczniowie w ramach realizowanych zajęć, mają możliwość uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień, wykraczających poza program nauczania. Dodatkowe kwalifikacje możliwe do uzyskania przez uczniów.

 • Uprawnienia kwalifikacyjne „E” dla elektryków (SEP) (Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 175/120/12/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku została powołana KOMISJA KWALIFIKACYJNA Nr 175 przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu ul. Zamenhofa 1

 • Uprawnienie spawalnicze zgodnie z wymogami Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (CKP posiada akredytacje na szkolenie i egzaminowanie spawaczy Atest nr 355/2011)

 • Certyfikat ECDL-CAD (Certyfikowane laboratorium do realizacji szkoleń i egzaminowania w zakresie ECDL-CAD certyfikat nr PL-LABCAD0004 z 18-12-2007r.)

 • Certyfikat ECDL i ECDL Core

Egzaminy zewnętrzne.

Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie do realizacji egzaminów z przygotowania zawodowego w 12 zawodach kształconych na poziomie ZSZ i technikum. Naszą ambicją jest realizowanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, jak i przygotowywanie do nich na możliwie najwyższym poziomie, dlatego też współpracujemy z OKE w Krakowie na wielu płaszczyznach, są to między innymi:

 • realizowanie etapów praktycznych egzaminów dla Zasadniczych Szkół Zawodowych,
 • realizowanie etapów praktycznych egzaminów w Technikach i Szkołach policealnych,
 • organizacja próbnych egzaminów dla ZSZ i Technikum w ramach działalności Regionalnych Ośrodków Wspierania Egzaminów Zawodowych,
 • tworzenie zadań egzaminacyjnych tak teoretycznych jak i praktycznych w różnych zawodach,
 • standaryzowanie zadań teoretycznych i praktycznych,
 • szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów OKE w Krakowie.

Mając kontakt z różnymi placówkami i uczniami regionu, propagujemy wiedzę oraz materiały dla uczniów z kompleksową informacją na temat idei egzaminów zawodowych (procedury, informacje dla zdających egzamin w etapie praktycznym w naszej placówce, itp.)

Last Updated on Wednesday, 31 October 2012 14:28
 Aktualności

Wycieczka zawodowa 2016

Wycieczka zawodowa klas 2e, 3c, i 4c z ZSB w Nowym Sączu.

Read more...
 
Wizyta dzieci z przedszkola

W dniu 28 października naszą placówkę odwiedziła grupa dzieci z Przedszkola

 

Read more...
 
Piszą o nas - współpraca z SIEMENS Polska

Zachęcamy do przeczytania artykułu o nas w portalu sacz.in